Wspólne Patrole Policji i Straży Leśnej przed Świętami.

Policjanci z Radzynia Podlaskiego oraz funkcjonariusze Straży Leśnej, jak co roku w okresie świątecznym, organizują wspólne patrole mające na celu zapobieganie nielegalnej wycince drzew i kradzieżom choinek z lasu. Współpracując, mundurowi wykorzystują specjalne urządzenia, takie jak foto-pułapki, noktowizory oraz termowizory.

Patrole prowadzone są na terenach leśnych powiatu radzyńskiego przy użyciu samochodów terenowych zarówno Straży Leśnej, jak i Policji. Ich zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa oraz zwalczanie przestępstw związanych z lasem, takich jak kradzieże drewna, kłusownictwo i szkodnictwo leśne.

Policjanci i strażnicy leśni monitorują lasy, dbając o to, by nie były niszczone, i działając w przypadku zagrożeń, aby ochronić ich charakter. Współcześnie mają one do dyspozycji zaawansowane technologie, takie jak monitoring wizyjny, który służy do wykrywania i ścigania przypadków wandalizmu, kradzieży i kłusownictwa.

Podczas patroli funkcjonariusze zwracają uwagę na osoby naruszające przepisy, takie jak zakaz wjazdu pojazdami mechanicznymi do lasu czy zatrzymywanie się na drogach publicznych zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Zbliżając się do świąt, policjanci sprawdzają również pojazdy przewożące choinki, dbając o to, aby drzewka były legalnie pozyskane. Kontrole obejmują pochodzenie choinek, a wszelkie nieprawidłowości są konsekwentnie egzekwowane.

Foto:Policja