Ostrzeżenie Publiczne: Wysoki poziom akryloamidu w chipsach warzywnych marki Go Pure

Państwowa Inspekcja Sanitarna informuje o wydanym ostrzeżeniu publicznym dotyczącym chipsów warzywnych marki Go Pure, w związku z wysokim poziomem akryloamidu, który może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumenta.

Szczegóły dotyczące produktu:

  • Produkt: Go Pure, Chipsy warzywne mix bezglutenowe Bio 40 g
  • Numer partii: B 277 090784
  • Data minimalnej trwałości: 04.05.2024
  • Producent: Yellow Chips B.V., Fabrieksweg 6, NL-8304 AT Emmeloord, Niderlandy
  • Dystrybutor w Polsce: Eko-Wital Sp. z o.o., Staniewicka 5, 03-310 Warszawa

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli: Firma Eko-Wital Sp. z o.o. rozpoczęła proces informowania odbiorców i wycofywania produktu z obrotu. Organy urzędowej kontroli żywności monitorują ten proces.

Zalecenia dla konsumentów:

  1. Nie należy spożywać partii produktu o numerze: B 277 090784, data minimalnej trwałości: 04.05.2024.
  2. Klienci, którzy zakupili ten produkt, powinni zwrócić go do sklepu lub miejsca zakupu.
  3. Osoby, które spożyły ten produkt i obawiają się skutków zdrowotnych, powinny skonsultować się z lekarzem.

Państwowa Inspekcja Sanitarna apeluje o zachowanie czujności i przestrzeganie podanych zaleceń w celu ochrony zdrowia konsumentów. Wszelkie pytania lub wątpliwości można kierować do lokalnych inspektoratów sanitarnej inspekcji.

Ostrzeżenie to ma na celu informowanie społeczeństwa o potencjalnym zagrożeniu związanym z konkretnym produktem spożywczym, a jednocześnie zobowiązuje producentów i dystrybutorów do podjęcia działań mających na celu zapobieżenie potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia konsumentów.