Prezes UOKiK Nałożył Karę na AUTOCENTRUM AAA AUTO za Nieprawdziwe Informacje i Niedozwolone Zapisy w Umowach

W wyniku postępowania przeprowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, podjął decyzje nakładające łączną karę ponad 72 mln zł na AUTOCENTRUM AAA AUTO.

Wiodący dealer samochodów używanych był oskarżony o podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących cen oferowanych pojazdów oraz stosowanie niedozwolonych zapisów w umowach.

Nieprawdziwe Informacje o Cenie Aut

AUTOCENTRUM AAA AUTO, będące jednym z liderów na rynku sprzedaży samochodów używanych, wprowadzało klientów w błąd co do rzeczywistej ceny oferowanych pojazdów. Oferty pojazdów prezentowane na stronie internetowej oraz serwisie OTOMOTO nie uwzględniały pełnej ceny, a spółka nie informowała o dodatkowych kosztach, takich jak koszty ubezpieczenia “Carlife Gwarancja”. Klienci dowiadywali się o tych opłatach dopiero w salonie, na etapie finalizacji umowy. Dodatkowo, spółka zaniżała cenę samochodu na fakturze, co mogło wpływać na wartość pojazdu lub roszczenia reklamacyjne.

  • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny komentuje: “Konsumenci już na etapie wstępnego zapoznawania się z ofertą powinni zostać rzetelnie poinformowani o tym, jaka jest finalna cena samochodu i co się na nią składa.”

Niedozwolone Zapisy w Umowach

Decyzja dotyczyła również niedozwolonych zapisów w umowach zawieranych z klientami do 6 kwietnia 2023 r. Kupujący byli zobowiązani do podpisania oświadczenia potwierdzającego sprawdzenie stanu technicznego pojazdu podczas jazdy próbnej. Klauzule te uniemożliwiały klientom wyrażenie odmiennego zdania, nawet jeśli jazda próbna nie odbyła się lub brakowało im wiedzy do oceny stanu pojazdu.

  • Prezes UOKiK dodaje: “Postanowienia umowne przerzucały ciężar odpowiedzialności za wady używanego pojazdu na konsumentów. To niedopuszczalne, żeby przedsiębiorca unikał odpowiedzialności za sprzedawany produkt.”

Łączna kara nałożona na AUTOCENTRUM AAA AUTO wynosi ponad 72 mln zł. Spółka ma obowiązek opublikowania oświadczeń informujących o decyzjach na swojej oficjalnej stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym Facebook.

Decyzje są nieprawomocne, a spółka ma prawo do złożenia odwołania.