Podsumowanie Działalności OSP Kozubszczyzna za Rok 2023.

Rok 2023 przyniósł wiele wyzwań i sukcesów dla naszej jednostki OSP Kozubszczyzna. Oto główne punkty naszej działalności:

? Działalność Bojowa: W minionym roku odnotowaliśmy imponującą liczbę 115 wyjazdów do działań ratowniczo-gaśniczych, co uczyniło naszą jednostkę liderem w powiecie lubelskim i drugą najczęściej interweniującą w województwie. Pozytywnym aspektem jest spadek ogólnej liczby interwencji w porównaniu z poprzednimi latami.

? Statystyka Zdarzeń: Wśród naszych interwencji znalazło się 35 pożarów, 75 miejscowych zagrożeń oraz 5 alarmów fałszywych.

? Sukcesy Sportowe: Nie tylko działamy skutecznie w akcjach ratowniczych, ale również odnosimy sukcesy sportowe. Zajęliśmy 3. miejsce w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Radawcu Dużym.

? Nowy Sprzęt: Dzięki dotacjom Funduszy Sołeckich Gminy Konopnica, Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, udało nam się pozyskać nowoczesny sprzęt, który znacząco zwiększył nasze możliwości działania.

?‍? Nowe Kwalifikacje: Powitaliśmy również nową druhnę, która po ukończeniu kursu podstawowego Strażaków OSP, dołączyła do naszej ekipy, posiadając pełne uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

? Kontrola Gotowości Bojowej: Nasza jednostka została poddana kontroli gotowości bojowej, którą przeszliśmy z oceną bardzo dobrą. Dodatkowo aktywnie uczestniczyliśmy w manewrach powiatowych KSRG.

? Wsparcie Społeczności: Poza działalnością bojową, aktywnie wspieraliśmy lokalną społeczność, uczestnicząc w różnorodnych uroczystościach oraz angażując się w działania na rzecz Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie.

Rok 2023 był dla naszej jednostki okresem intensywnej pracy, ale także sukcesów i wzrostu. Dzięki zaangażowaniu i determinacji naszych druhów, nadal jesteśmy gotowi służyć naszej społeczności w każdej sytuacji.

Foto:OSP Kozubszczyzna