W odpowiedzi na rosnące zagrożenia oraz aby zapewnić bezpieczeństwo publiczne, Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia wprowadzające stopnie alarmowe na terenie całego kraju oraz wobec polskiej infrastruktury energetycznej, znajdującej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzje te mają na celu zwiększenie gotowości służb oraz podjęcie odpowiednich działań w przypadku wystąpienia zagrożeń.

Zgodnie z zarządzeniem nr 17 z 29 lutego 2024 roku, wprowadzony został stopień alarmowy BRAVO-CRP (2. stopień zagrożenia) na terytorium całego kraju. Jest to sygnał dla służb oraz administracji publicznej, że konieczne jest prowadzenie wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Zagrożenia w tej dziedzinie wymagają szczególnej uwagi i reakcji ze strony odpowiednich instytucji.

Źródło:RCB

Również zarządzenie nr 16 z 29 lutego 2024 roku wprowadza stopień alarmowy BRAVO (2. stopień zagrożenia) na terenie całego kraju. Ten stopień alarmowy jest stosowany w przypadku zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby otrzymują informacje o potencjalnym zagrożeniu, co skutkuje koniecznością zachowania szczególnej czujności oraz podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych.

Dodatkowo, zarządzenie nr 18 z 29 lutego 2024 roku wprowadza stopień alarmowy BRAVO (2. stopień zagrożenia) wobec polskiej infrastruktury energetycznej, która znajduje się poza granicami kraju. Ta decyzja ma na celu zabezpieczenie polskich interesów oraz zapewnienie stabilności działania infrastruktury energetycznej w sytuacjach kryzysowych.

Stopnie alarmowe są istotnym narzędziem służącym zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego oraz szybkiej reakcji w przypadku zagrożeń. Wprowadzenie tych zarządzeń jest świadectwem troski rządu o bezpieczeństwo obywateli oraz ochrony kluczowych sektorów gospodarki kraju.

Źródło:RCB

Premier Donald Tusk podkreślił, że działania te mają na celu skuteczne zapobieganie zagrożeniom oraz szybką reakcję w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. W obliczu rosnących zagrożeń, ważne jest, aby służby były w pełni przygotowane do działania oraz aby społeczeństwo mogło czuć się bezpiecznie.