Pamiątka śmierci Jezusa 2024: Symboliczne Wydarzenie dla Świadków Jehowy

Pamiątka śmierci Jezusa, znana również jako Wieczerza Pańska, jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla Świadków Jehowy, które corocznie upamiętniają zgodnie z poleceniem Jezusa: „Czyńcie to na moją pamiątkę” (Łukasza 22:19). Dla wielu z nich jest to moment głębokiej refleksji nad znaczeniem ofiary Chrystusa oraz okazja do wyrażenia wdzięczności za to, co dla nich zrobił.

W przededniu Pamiątki, Świadkowie Jehowy organizują specjalne wykłady biblijne, takie jak „Zmartwychwstanie — zwycięstwo nad śmiercią!”, które pomagają zgłębić znaczenie zmartwychwstania Jezusa dla nich samych i ich bliskich. Ten czas jest okazją do refleksji nad nadzieją na życie wieczne, jaką daje zmartwychwstały Chrystus.

Podczas samej Pamiątki śmierci Jezusa, Świadkowie Jehowy stosują się do biblijnych zasad, starając się zachować autentyczność i piękno tego wydarzenia. Różnią się w tym od innych religii, które często wprowadzają elementy tradycyjne lub obrzędy bez podstaw biblijnych.

Cel Wieczerzy Pańskiej jest klarowny: upamiętnienie ofiary Jezusa i wyrażenie wdzięczności za to, co dla nas zrobił (Mateusza 20:28; 1 Koryntian 11:24). Nie jest to jednak uroczystość, która ma przynieść łaskę czy przebaczenie grzechów poprzez obrzęd. Według Świadków Jehowy, grzechy mogą być przebaczone wyłącznie przez wiarę w Jezusa, a nie przez rytuały czy sakramenty (Rzymian 3:25; 1 Jana 2:1, 2).

Kwestią, która często budzi dyskusje, jest częstotliwość obchodzenia Pamiątki śmierci Jezusa. Choć Jezus nie określił precyzyjnie, jak często należy to czynić, to pierwsze chrześcijańskie społeczności obchodziły ją raz w roku, równocześnie z żydowską Paschą. Świadkowie Jehowy trzymają się tego biblijnego wzorca, argumentując, że pascha była obchodzona raz w roku, a śmierć Jezusa miała miejsce tego samego dnia.

Data i pora Pamiątki śmierci Jezusa są określone na podstawie biblijnego kalendarza księżycowego, a więc ustanowiona jest po zachodzie słońca, dnia 14 Nisan 33 roku n.e. Jest to dzień, który symbolizuje ofiarę Jezusa, zgodnie z przykładem pierwszych chrześcijan.

Pamiątka śmierci Jezusa

niedziela 24 marca 2024 roku

Podczas samej ceremonii, Świadkowie Jehowy używają niekwaszonego chleba i czerwonego wina, zgodnie z wzorcem ustanowionym przez Jezusa. Symbolizują one ciało i krew Chrystusa, przy czym nie zamieniają się one cudownie w jego literalne ciało i krew, jak twierdzą niektóre inne religie.

Ważnym aspektem jest także kwestia, kto może spożywać chleb i wino podczas Pamiątki. Świadkowie Jehowy wierzą, że tylko niewielka grupa osób, które są częścią „małej trzódki” wybranych przez Boga, może to czynić. Reszta, mająca nadzieję na życie wieczne na ziemi, nie spożywa chleba i wina, ale przyłącza się do wyrażania wdzięczności za ofiarę Jezusa.

Pamiątka śmierci Jezusa jest więc dla Świadków Jehowy czasem refleksji, wdzięczności i uświadomienia sobie znaczenia ofiary Jezusa dla ich wiary i życia duchowego.