Wróci obowiązkowy pobór do wojska? Ministerstwo mówi, że może się tak stać.

Temat obowiązkowej służby wojskowej powraca na fali dyskusji publicznej.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN), Jacek Siewiera, podkreśla potrzebę szerokiej debaty na ten temat, zwracając uwagę, że wyzwania współczesnej armii różnią się od tradycyjnego wyobrażenia o służbie wojskowej.

Nowe oblicze służby wojskowej

Jacek Siewiera w wywiadzie dla kanału YouTube This is IT podkreśla, że tradycyjne wyobrażenie armii jako miejsca skupiającego się głównie na treningach wojskowych przestało być aktualne. Współczesna armia oferuje szeroki zakres możliwości rozwoju w różnych dziedzinach, takich jak:

  • Logistyka
  • Planowanie
  • Obsługa zaawansowanego uzbrojenia
  • Cybernetyka
  • Walka kognitywna

Służba wojskowa staje się zatem atrakcyjna dla osób o różnych zainteresowaniach i aspiracjach, zarówno zawodowych, jak i naukowych.

Od wojskowej do obywatelskiej

Według szefa BBN, dyskusja na temat obowiązkowej służby powinna wykraczać poza tradycyjne ramy i obejmować szerszą koncepcję obowiązkowej służby obywatelskiej. Taka koncepcja nie tylko umożliwiłaby wzmocnienie potencjału obronnego kraju, ale również kształtowałaby świadomość obywatelską, rozumianą jako:

  • Aktywny udział w życiu społeczności
  • Gotowość do obrony i wsparcia państwa w sytuacjach kryzysowych

Jacek Siewiera podkreśla również otwartość i tolerancję jako wartości, które są obecne w polskiej armii. W kontekście kwestii orientacji seksualnej zaznacza, że w wojsku jest miejsce dla osób o różnych preferencjach seksualnych, a służba wojskowa czy zajmowane stanowisko nie powinny być warunkowane na podstawie orientacji.