Świadczenie pielęgnacyjne: Nowe przepisy przynoszą dodatkowe korzyści

Od początku 2024 roku polskie rodziny mogą liczyć na istotne korzyści związane z przyznawaniem świadczenia pielęgnacyjnego.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadziła szereg istotnych zmian, które otwierają drzwi do lepszych warunków finansowych dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnościami.

Jedną z kluczowych zmian wprowadzonych przez nowe przepisy jest podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego do imponującej sumy 2988 zł miesięcznie. To znaczący wzrost w porównaniu do lat poprzednich i ważne wsparcie dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Rozszerzenie kręgu uprawnionych do otrzymywania świadczenia to kolejna istotna zmiana. Od teraz, nie tylko rodzice, ale także inne osoby ponoszące obowiązek alimentacyjny zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym mogą ubiegać się o to wsparcie. Małżonkowie, opiekunowie faktyczni dziecka, rodziny zastępcze oraz inne osoby pełniące opiekę nad dzieckiem również mają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Jedną z kluczowych zmian wprowadzonych przez nowe przepisy jest także zniesienie ograniczeń dotyczących łączenia aktywności zawodowej z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego. Od teraz, opiekunowie mogą podejmować pracę zarobkową bez utraty prawa do wsparcia, bez względu na rodzaj, wymiar, miejsce pracy czy wysokość wynagrodzenia.

Nowe przepisy stanowią istotne wsparcie dla osób opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnościami, otwierając drzwi do lepszych warunków finansowych i ułatwiając godzenie opieki z aktywnością zawodową.