Obowiązkowa rejestracja kur: co to oznacza dla hodowców?

W Polsce powróciła kwestia obowiązkowej rejestracji kur i drobiu. Nowe przepisy obejmują zarówno duże fermy, jak i małe hodowle przyzagrodowe, co oznacza, że nawet posiadacze jednej kury muszą spełnić ten wymóg.

Jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy i jakie konsekwencje niesie za sobą brak rejestracji?

Rozszerzenie obowiązku rejestracji

Aktualne przepisy nakładają obowiązek rejestracji wszystkich zwierząt hodowlanych, w tym drobiu, niezależnie od skali hodowli. Oznacza to, że nawet hodowcy posiadający tylko jedną kurę musieli zgłosić ją w systemie Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt (RZD) do 6 kwietnia 2023 roku.

Propozycje zmian

Projekt nowelizacji ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt zakłada ograniczenie obowiązku rejestracji w ARiMR do podmiotów hodujących zwierzęta w celu ich sprzedaży lub pozyskania produktów pochodnych. Zwierzęta kopytne nadal podlegałyby obowiązkowej rejestracji niezależnie od celu ich utrzymania.

Konsekwencje braku rejestracji

Brak rejestracji hodowli kur może skutkować wysokimi karami pieniężnymi, sięgającymi nawet do 30-krotnej wartości średniego wynagrodzenia miesięcznego. Głównym celem wprowadzenia obowiązkowej rejestracji jest eliminacja nielegalnych hodowli oraz poprawa systemu identyfikacji zwierząt w przypadku wykrycia chorób zakaźnych.

Odwleczenie elektronicznej książki leczenia zwierząt

W ramach proponowanych zmian termin wprowadzenia elektronicznej książki leczenia zwierząt został odroczony do 2025 roku. Książka ta ma być jednym z modułów Systemu Informatycznego Inspekcji Weterynaryjnej (IW-System). Decyzja o przesunięciu terminu wynika z opóźnień w pracach nad systemem.

Perspektywy dla hodowców kur i rolników

Zmiany w zakresie obowiązkowej rejestracji hodowli kur zapowiadają pewne ułatwienia dla hodowców, którzy utrzymują zwierzęta wyłącznie na własne potrzeby. Ograniczenie obowiązku rejestracji oraz odroczenie wprowadzenia elektronicznej książki leczenia zwierząt są istotnymi aspektami nowego projektu ustawy. Celem jest uproszczenie regulacji i dostosowanie ich do potrzeb hodowców.

Stanowisko ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o prowadzonych pracach nad nowymi przepisami, które uwzględnią wyłączenie niektórych podmiotów z obowiązku rejestracji. Mimo to, hodowcy nadal zobowiązani są do zgłoszenia swoich hodowli do ARiMR do 6 kwietnia 2023 roku, aby uniknąć kar.

Dyskusja i wyzwania

Obecne zmiany i dyskusja wokół nich ujawniają potrzebę znalezienia równowagi pomiędzy wymogami rejestrowania hodowli a prawami i potrzebami hodowców. Ważne jest, aby nowe regulacje uwzględniały specyfikę małych hodowli przyzagrodowych i nie stanowiły nadmiernego obciążenia dla hodowców kur na własne potrzeby.