Poczta Polska przed radykalną restrukturyzacją! Mniej okienek, zwolnienia i krótsze godziny pracy.

Poczta Polska stoi w obliczu głębokich zmian. Planowana restrukturyzacja ma doprowadzić do znacznego zmniejszenia zatrudnienia oraz wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu placówek pocztowych.

Jak informuje “Rzeczpospolita”, spółka planuje ograniczyć liczbę otwartych okienek oraz zmniejszyć czas pracy urzędów, co może negatywnie wpłynąć na jakość świadczonych usług.

Redukcja zatrudnienia

Już ogłoszona redukcja zatrudnienia w Poczcie Polskiej o 5 tysięcy osób w ciągu roku ma być realizowana poprzez nieobsadzanie wakatów po pracownikach przechodzących na emeryturę lub tych, których umowy dobiegają końca. Według związków zawodowych, liczba ta może nawet podwoić się, osiągając 10 tysięcy etatów. Dodatkowo, planowane są zwolnienia grupowe, choć ich skala nie została jeszcze ustalona.

Zmiany w funkcjonowaniu placówek

Zgodnie z przekazanymi wytycznymi dla dyrektorów regionów, urzędy pocztowe poza dużymi miastami i centrami handlowymi mają być zamykane w soboty. Ponadto, planowane jest zmniejszenie liczby okienek oraz skrócenie czasu pracy urzędów, co może prowadzić do dalszego pogorszenia jakości świadczonych usług.

Sytuacja finansowa i reakcja zarządu

Sytuacja finansowa Poczty Polskiej jest niezwykle trudna, co wymaga podjęcia kompleksowych działań transformacyjnych. Biuro prasowe spółki podkreśla, że przyjęty plan finansowy oraz zatrudnienia to jedynie punkt wyjścia dla dalszych działań naprawczych. Mimo to, obowiązujące dokumenty nie zakładają radykalnej redukcji etatów ani wprowadzenia programu dobrowolnych odejść.

Kurczenie się sieci placówek

Wraz z malejącą liczbą etatów, zmniejsza się również sieć placówek pocztowych. Od 2012 roku, liczba placówek zmalała o jedną piątą, co oznacza redukcję o ponad 1,7 tysiąca. Pomimo braku planów likwidacji placówek, nowy zarząd postanowił ograniczyć ich funkcjonowanie, co może prowadzić do dalszego pogorszenia dostępności usług pocztowych.

Kontrowersje i obawy

Planowane zmiany w Poczcie Polskiej budzą wiele kontrowersji i obaw zarówno wśród pracowników, jak i klientów. W obliczu sytuacji finansowej spółki, zarząd podejmuje kroki mające na celu transformację i poprawę efektywności, jednakże istnieje ryzyko, że wprowadzone zmiany mogą negatywnie wpłynąć na jakość świadczonych usług oraz warunki pracy pracowników.

Co dalej?

Przyszłość Poczty Polskiej jest niepewna. Planowana restrukturyzacja budzi wiele pytań i obaw. Należy obserwować dalszy rozwój sytuacji i czekać na oficjalne komunikaty ze strony spółki.