Nowe Przepisy dla Poszukiwaczy Skarbów: Gorąca Debata w Sejmie

Planowane na 1 maja zmiany w przepisach dotyczących poszukiwania skarbów wzbudziły gorącą dyskusję w polskim Sejmie.

“Dziennik Gazeta Prawna” donosi, że zmiany te mogą zostać zaniechane. Posłowie koalicji rządzącej domagają się uchylenia nowych regulacji, a poszukiwacze liczą na prezydenckie weto.

Projekt Ustawy o Uchyleniu Nowych Przepisów

Na forum Sejmu pojawił się projekt ustawy, którego celem jest uchylenie ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. dotyczącej zmian w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Najbardziej kontrowersyjnym aspektem zmian jest regulacja dotycząca prowadzenia amatorskich poszukiwań zabytków.

Polityczne Podziały wokół Nowelizacji

Projekt ustawy o uchyleniu nowych przepisów został podpisany przez grupę posłów reprezentujących różne ugrupowania, m.in. Polskie Stronnictwo Ludowe – Trzecia Droga, Koalicję Obywatelską, Polskę 2050 oraz posłów niezrzeszonych. Ich zdaniem, nowelizacja przepisów miała na celu przede wszystkim liberalizację zasad prowadzenia poszukiwań skarbów przy użyciu nowoczesnych urządzeń technicznych i elektronicznych, zamiast zwiększenia bezpieczeństwa dziedzictwa kulturowego.

W praktyce zmiany te dotyczą głównie osób korzystających z detektorów metali, którzy poszukują pod ziemią lub pod wodą metalowych zabytków oraz broni z różnych epok historycznych. Nowe przepisy miałyby wykluczyć te obszary spod amatorskich poszukiwań, co spotkało się z niezadowoleniem ze strony osób zajmujących się tą formą hobby.

Argumenty za Uchyleniem Nowych Przepisów

W uzasadnieniu projektu ustawy o uchyleniu nowych przepisów, złożonego niedawno, podkreślono, że koszt wdrożenia nowelizacji z lipca 2023 roku byłby znaczący i przekraczałby biliony złotych. Dodano również, że amatorskie poszukiwania skarbów stanowią globalne zjawisko, które może wspomagać badania naukowe, jednakże powinny być one kontrolowane przez urzędy konserwatorskie, aby uniknąć szkód dla dziedzictwa kulturowego.

Znaczenie Dyskusji dla Polskiego Dziedzictwa Kulturowego

Dyskusja wokół nowych przepisów dotyczących poszukiwań skarbów dotyka istotnych kwestii związanych z dziedzictwem kulturowym. Rabowanie i niszczenie zabytków archeologicznych ma nieodwracalne konsekwencje dla dziedzictwa narodowego i uniemożliwia prowadzenie badań naukowych. Wprowadzenie nowych przepisów może mieć kluczowe znaczenie dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i zrównoważonego rozwoju form poszukiwań skarbów.

Wnioski

W Polsce poszukiwania skarbów angażują setki tysięcy osób i stanowią istotny element dziedzictwa kulturowego kraju. Dyskusja w Sejmie dotycząca zmian w przepisach regulujących te działania podkreśla złożoność i znaczenie tej tematyki. Niezależnie od decyzji, jakie zostaną podjęte, kluczowe jest znalezienie równowagi pomiędzy ochroną dziedzictwa kulturowego a możliwością prowadzenia amatorskich poszukiwań skarbów.

 

Źródła:

  • “Dziennik Gazeta Prawna”
  • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej