Hiszpański rząd

Podczas strategicznie zaplanowanego „stanu wyjątkowego” Covid-19, Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) upoważniła hiszpański rząd do rozpylania z nieba zabójczych chemikaliów. 16 kwietnia 2020 r. hiszpański rząd po cichu przyznał, że upoważnił wojsko do rozpylania biocydów na całą populację.

Ten ogólnopopulacyjny eksperyment medyczny został przeprowadzony pod przykrywką „stanu wyjątkowego w celu zarządzania kryzysową sytuacją zdrowotną wywołaną przez Covid-19”. Ten desperacki, ale dobrze przemyślany plan narusza wiele przepisów Kodeksu Norymberskiego — traktatu dotyczącego praw człowieka i etyki lekarskiej, który nie jest egzekwowany w żadnym stopniu.

 

Hiszpański minister zdrowia został upoważniony do użycia jednostek wojskowych by z powietrza masowo opryskiwać obywateli.

Ta biobójcza operacja rozpylania smug chemicznych została umożliwiona na mocy dekretu królewskiego 463/2020 z dnia 14 marca, który pozwolił Ministrowi Zdrowia podjęcie „szeregu środków mających na celu ochronę dobrostanu, zdrowia i bezpieczeństwa obywateli oraz powstrzymanie postępu choroby i wzmocnienia systemu zdrowia publicznego.”

 

Dekret Królewski 463/2020 nakazuje Ministrowi Zdrowia „dyktowanie zarządzeń, uchwał, postanowień i instrukcji interpretacyjnych, które w ramach jego działania jako organu delegowanego są niezbędne do zagwarantowania wykonania wszelkich działań, zwykłych lub nadzwyczajnych, w celu ochrony osób, towarów i miejsc poprzez przyjęcie wszelkich środków przewidzianych w artykule jedenastym ustawy 4/1981 z dnia 1 czerwca o stanach alarmowych, wyjątkach i miejscach”.

 

Ponadto rozporządzenie SND/351/2020 przyznało hiszpańskiemu Ministerstwu Zdrowia najwyższą i nieograniczoną władzę w zakresie aktywowania hiszpańskich sił zbrojnych i wojskowych jednostek ratowniczych w celu rozpylania biocydów na obywateli. Minister zdrowia Salvador Illa Roca wykorzystał te nowe uprawnienia do „prowadzenia” eksperymentów medycznych na całej populacji, używając wojska jako narzędzia zgodnie z artykułem 15.3 Ustawy 5/2005 Obrony Narodowej.

Hiszpania ma historię wykorzystywania „pojazdów powietrznych” do modyfikowania pogody.

Hiszpania wcześniej przyjęła procedury spryskiwania całej ludności chemikaliami. Norma UNE-EN 14476 upoważnia Ministerstwo Zdrowia do sporządzenia wykazu chemikaliów wirusobójczych, antyseptycznych i dezynfekujących. Dekret królewski wzywa Ministerstwo Zdrowia do uruchomienia „środków powietrznych” i „technik dezynfekcji powietrznej”, które zostaną zastosowane podczas sytuacji kryzysowej. Techniki obejmują nebulizację, nebulizację termiczną i mikro nebulizację, z wyznaczonym celem dotarcia do „wszystkich obszarów” w kraju. Jednostki obronne CBRN w Siłach Zbrojnych i Wojskowej Jednostce ds. Sytuacji Nadzwyczajnych są już wyposażone, by rozmieszczać te materiały i do przeprowadzania ogólnokrajowych procedur dezynfekcji powietrznej.

Działania te są zwykle określane jako „teoria spiskowa”, mimo że Hiszpania była wcześniej wykorzystywana jako poligon doświadczalny dla geoinżynierii w ramach której rozpylano dwutlenek ołowiu, jodek srebra i diatomit. Te operacje rozpylania smug chemicznych zostały wykorzystane w 2015 roku do inżynierii klimatu. Koktajl podnosi lokalne temperatury i wypycha wilgoć z nieba, tworząc warunki sprzyjające turystyce. Eurodeputowany Ramon Tremosa Balcells zeznał przed Parlamentem Europejskim 19 maja 2015 r., że pracownicy Państwowej Agencji Meteorologicznej donieśli o samolotach rozpylających toksyczne chemikalia na terenie całej Hiszpanii.

Link do oryginalnego artykułu: LINK