Schrony w mieście!

Schrony w mieście Lublin. Redakcja Tulublin.pl zwróciła się z zapytaniem do Biura Prasowego Prezydenta Miasta Lublin z zapytaniem na temat dostępności,oraz ilości miejsc w schronach.

Na terenie Lublina znajduje się ok 100 budowli ochronnych spełniających minimalne kryteria zawarte w wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego.

Ich pojemność może zapewnić miejsce schronienia dla ok 14 tys. osób. Dodatkowo do celów ochrony ludności na terenie Lublina przewidujemy wykorzystanie wielostanowiskowych garaży podziemnych, które mogą zapewnić schronienie dla ok 5,5 tys osób.

Budowle ochronne rozmieszczone są na terenie całego miasta, a ich administratorami (zarządcami) są głównie dyrektorzy szkół, rektorzy uczelni, prezesi spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy wspólnot mieszkaniowych oraz dyrektorzy, prezesi lub kierownicy większych zakładów pracy i instytucji.

Obiekty te nie posiadają oznakowania, ponieważ obecnie obowiązujące przepisy nie zawierają wytycznych czy też określonych wzorów w tym zakresie.

Ewidencja budynków dostępna jest na naszej stronie internetowej pod linkiem https://lublin.eu/mieszkancy/bezpieczenstwo/budowle-ochronne/ 

 

Budowle ochronne rozmieszczone są na terenie całego miasta. W sytuacji ewentualnego zagrożenia administratorzy czy zarządcy tych obiektów, we współpracy z osobami odpowiedzialnymi za obronę cywilną, będą kierowali do nich mieszkańców.

W sytuacji podwyższenia gotowości obronnej państwa lub innego zagrożenia szczególna uwaga zostanie skupiona na wykorzystaniu podziemnych garaży wielostanowiskowych, których wykaz również znajduje się na stronie internetowej miasta pod wskazanym linkiem.

Wówczas przede wszystkim należy zachować spokój i stosować się do komunikatów przekazywanych przez służby porządkowe.

Urzędy, instytucje i inne podmioty kluczowe dla zapewniania bezpieczeństwa mieszkańców mają wypracowane szczegółowe procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.

To element obrony cywilnej. W miarę możliwości należy na bieżąco sprawdzać informacje publikowane przez urzędy i media na stronach internetowych i na profilach społecznościowych, stosując się się do przekazywanych tam komunikatów. W przypadku zagrożenia, komunikaty mogą być także przekazywane przez głośniki. Jeśli będzie taka potrzeba, służby porządkowe i zarządcy obiektów mogą kierować mieszkańców do miejsc bezpiecznych: schronów, parkingów podziemnych, piwnic itp. Zasady postępowania ludności po ogłoszeniu alarmu dostępne są również na oficjalnej stronie internetowej miasta www.lublin.eu

Na terenie Lublina mamy ponad 150 podmiotów realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej w zakładach pracy. Instrukcje dotyczące zachowania i postępowania w takiej sytuacji będą nagłaśniane i przekazywane przez wszystkie media, a na terenie osiedli również poprzez mobilne nagłośnienie.