Próba nielegalnego przemytu znacznej ilości farmaceutyków z Ukrainy do Polski.

Próba nielegalnego przemytu znacznej ilości farmaceutyków z Ukrainy do Polski zakończyła się zatrzymaniem towaru przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dwaj obywatele Ukrainy zostali zatrzymani na przejściu granicznym w Hrebennem, gdy w ich bagażach znaleziono ponad 70 tubek i ampułek różnych specyfików farmaceutycznych. Wśród nich były preparaty stosowane na zmniejszenie stężenia “złego” cholesterolu, sterydy anaboliczno-endrogenne oraz specyfiki na pobudzenie procesu wzrostu.

Zgodnie z polskimi przepisami, podróżny może przewozić leki do Polski jedynie na własne potrzeby, bez konieczności posiadania specjalnych dokumentów, w liczbie nieprzekraczającej pięciu najmniejszych opakowań. W przypadku leków odurzających i psychotropowych, wymagane jest zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

W przypadku zatrzymania podróżnych, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej skonfiskowali nielegalny towar, a wobec podróżnych wszczęto postępowania karne skarbowe związane z próbą przemytu. Aby zabezpieczyć ewentualne grzywny, podróżni wpłacili łącznie 1,5 tys. złotych.

KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) przypomina, że przewóz leków z zagranicy jest dozwolony jedynie na własne potrzeby. Jest to zgodne z obowiązującymi przepisami. Ważne jest również zrozumienie, że leki przywiezione z zagranicy na własny użytek nie mogą być odsprzedawane, ponieważ jest to karalne.

W takich przypadkach jak opisane powyżej, Służba Celno-Skarbowa podejmuje odpowiednie kroki w celu zwalczania nielegalnego przemytu farmaceutyków oraz ochrony zdrowia publicznego. Współpraca funkcjonariuszy z innymi służbami, takimi jak Główny Inspektorat Farmaceutyczny, odgrywa istotną rolę w zapewnieniu przestrzegania przepisów dotyczących przewozu leków przez granice.

Działania Służby Celno-Skarbowej mają na celu ochronę obywateli przed niebezpiecznymi, nielegalnie wprowadzanymi na rynek farmaceutycznym produktami oraz egzekwowanie przepisów dotyczących legalnego przewozu leków przez granice kraju.