Incydent z udziałem białoruskich śmigłowców: MON potwierdza naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej i powiadomienie NATO.

Białoruskie śmigłowce naruszają przestrzeń powietrzną Polski – Potwierdzenie Ministerstwa Obrony Narodowej

Warszawa, 1 sierpnia 2023 r. – Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło, że białoruskie śmigłowce wielozadaniowe Mi-8 oraz szturmowe Mi-24 wleciały w przestrzeń powietrzną Polski na niskiej wysokości. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (RSZ), polskie radary nie wykryły tych incydentów, ponieważ loty były wykonane na małej wysokości.

Po przedstawieniu  przez dowódców i szefów służb wniosków z analizy sytuacji ustalono, że dzisiaj, 1 sierpnia 2023 r. doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa śmigłowce białoruskie, które realizowały szkolenie w pobliżu granicy. O szkoleniu strona białoruska informowała wcześniej stronę polską. Przekroczenie  granicy miało miejsce w rejonie Białowieży na bardzo niskiej wysokości, utrudniającej wykrycie przez systemy radarowe. Dlatego też w porannym komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że polskie systemy radiolokacyjne nie odnotowały naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

Loty białoruskich śmigłowców miały zostać wcześniej zapowiedziane przez stronę białoruską, jednakże, nie zostały one zarejestrowane przez polskie systemy radiolokacyjne, co skutkuje naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski. Dodatkowo, informacje uzyskane przez RMF FM wskazują, że białoruskim wiropłatom towarzyszył jeden bezzałogowiec.

Zdarzenie to zostało zidentyfikowane jako część manewrów wojskowych, które obecnie odbywają się na Białorusi. Jednakże, nie można wykluczyć, że takie działania mają również charakter budowania napięcia i stanowią element długotrwałej gry prowadzonej przez stronę białoruską wobec Polski.

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki, w tym śmigłowce bojowe. O incydencie zostało poinformowane NATO. Dodatkowo Komitet ustalił, że charge d’affaires Białorusi zostanie wezwany do polskiego MSZ w celu wyjaśnienia zdarzenia. Przypominamy, że Rosja i Białoruś zintensyfikowały w ostatnim czasie działania hybrydowe przeciwko Polsce
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

W obliczu tego incydentu, MON i odpowiednie służby obronne podjęły działania w celu zrozumienia sytuacji i analizy konsekwencji naruszenia granicy. Należy spodziewać się, że może dojść do większej liczby podobnych “bliskich” przelotów w pobliżu polskiej granicy.

Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśla swoje zobowiązanie do monitorowania i zabezpieczania przestrzeni powietrznej Polski oraz zapewnienia bezpieczeństwa kraju. Incydent ten zostanie również zgłoszony odpowiednim instytucjom NATO.

Obywatele zostali poproszeni o zachowanie czujności i reagowanie zgodnie z wytycznymi podczas takich sytuacji, zachowując spokój i powiadomienie odpowiednich organów o ewentualnych nieprawidłowościach.