Niewłaściwe udostępnianie danych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych - Poważny problem dla prywatności tysięcy osób

Niewłaściwe udostępnianie danych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych – Poważny problem dla prywatności tysięcy osób

Ministerstwo Sprawiedliwości jest krytykowane za sposób, w jaki działa Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ), który umożliwia dostęp do danych osobowych tysięcy ludzi zgłaszających wierzytelności w postępowaniach upadłościowych. Obecnie, w związku z postępowaniem upadłościowym Getin Noble Banku, KRZ stał się miejscem, gdzie zgłaszane są wierzytelności, a to zaowocowało dużym napływem zgłoszeń, co przyczyniło się do znacznej liczby osób mających dostęp do akt postępowania.

Według źródła niebezpiecznik.pl, niedostateczne zabezpieczenia systemu KRZ umożliwiły każdemu zgłaszającemu dostęp do akt postępowania upadłościowego, co skutkowało ujawnieniem danych pozostałych uczestników tego postępowania, w tym adresów zamieszkania i numerów PESEL. Sama procedura zgłaszania wierzytelności była błędnie zaprojektowana, pozwalając na uzyskanie dostępu do danych nawet w przypadku pism niewywołujących skutków prawnych.

Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że udostępnienie danych w KRZ jest zgodne z prawem i jest kontynuacją praktyk stosowanych przed wprowadzeniem systemu teleinformatycznego. Uczestnicy postępowań upadłościowych mają prawo do wglądu do akt, a KRZ jedynie przeniósł ten proces do formy elektronicznej.

Jednak eksperci wskazują na istotne problemy związane z prywatnością i bezpieczeństwem danych, a także na ryzyko nadużyć, takich jak ataki phishingowe czy nieuprawnione profilowanie. Dla wielu osób to naruszenie ich prywatności i ryzyko ujawnienia wrażliwych informacji.

Mimo zgłoszeń i krytyki, Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że system KRZ pozostaje zgodny z obowiązującym prawem. Choć istnieją sugestie dotyczące potencjalnych rozwiązań, sytuacja rzuca światło na trudności związane z równoważeniem prawa do prywatności z jawnością postępowań i dostępem do akt w erze cyfryzacji.

 

 

Źródło:Niebezpiecznik.pl