Działania "NURD" w powiecie łęczyńskim wspierane przez drona.

Dzięki innowacyjnemu podejściu policji, działania na rzecz bezpieczeństwa “Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego” (NURD) w powiecie łęczyńskim otrzymują wsparcie z powietrza.

Od wczesnych godzin rannych, funkcjonariusze prowadzą akcję mającą na celu zwiększenie bezpieczeństwa tych użytkowników dróg, którzy w żaden sposób nie są chronieni w przypadku zderzenia.

W ramach działań, policjanci korzystają z drona, który umożliwia im obserwację zachowań na drodze z perspektywy powietrznej. Sprzęt obsługiwany jest przez doświadczonych funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Głównym celem akcji jest nadzorowanie zachowań kierowców w stosunku do pieszych, a także kontrola samego zachowania pieszych na drodze. Wśród najczęstszych błędów popełnianych przez pieszych wymienia się przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych, przebieganie przez jezdnię, wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem, poruszanie się po niewłaściwej stronie drogi oraz korzystanie z telefonu komórkowego podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych.

Foto:Policja

Jednocześnie policja zwraca uwagę na najpoważniejsze błędy popełniane przez kierujących wobec pieszych, takie jak wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi, przekraczanie prędkości w rejonie przejść dla pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych.

Warto również pamiętać o dbaniu o widoczność na drodze po zmierzchu, co stanowi kluczowy element bezpieczeństwa. Zwiększona widoczność daje kierowcom więcej czasu na reakcję, co przekłada się na mniejsze ryzyko wypadków.