Przekazanie Dotacji dla Lubelskich Pszczelarzy: Współpraca Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi.

500 tysięcy złotych – to kwota, jaką dziewięć związków i stowarzyszeń pszczelarskich z terenu województwa lubelskiego otrzymało w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych „Lubelskie dla pszczelarzy”. Dziś odbyło się uroczyste podpisanie umów z udziałem wicemarszałka Michała Mulawy.

Cel Konkursu: Wsparcie Dla Lubelskich Pszczelarzy

Głównym celem konkursu było wyłonienie wykonawców, którzy dokonają zakupu węzy pszczeliej i rozprowadzą ją wśród pszczelarzy posiadających zarejestrowane pasieki na terenie województwa lubelskiego. Zadanie to wpisuje się w obszar ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, zgodnie z “Programem współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

 

Lp. Nazwa jednostki Kwota przyznanej dotacji
1.   Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie 202 550 zł
2.   Roztoczański Związek Pszczelarzy w Tomaszowie Lubelskim 188 325 zł
3.   Związek Pszczelarzy „Podlasie” w Białej Podlaskiej 31 400 zł
4.   Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie 23 265 zł
5.   Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka” 21 770 zł
6.   Stowarzyszenie Pszczelarzy Lubelskich w Lublinie 17 735 zł
7.   Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych 7 585 zł
8.   Okręgowy Związek Pszczelarzy w Sandomierzu
(w OZP funkcjonują koła z woj. lubelskiego)
3 825 zł
9.   Lubelskie Stowarzyszenie „Pszczółka” w Lublinie 3 545 zł

 

Inicjatywa Lubelskich Pszczelarzy

Inicjatywę wsparcia finansowego na zakup węzy pszczelej podjęli lubelscy pszczelarze, składając wspólny list do Marszałka Województwa Lubelskiego. Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu została podjęta 15 grudnia 2023 roku, a pulę 500 tysięcy złotych zarezerwowano na realizację tego przedsięwzięcia.

Wsparcie Dla Węzy Pszczelej

Węza pszczela jest unikalnym dla pszczół szablonem z wytłoczonymi kształtami komórek plastra pszczelego, który pomaga pszczołom łatwiej odbudować komórki pszczele i zapewnić czystość w ulu. Zakupione węzy trafią do ponad 4,7 tysiąca lubelskich pszczelarzy, co przyczyni się do poprawy warunków pracy pszczół oraz jakości produkowanego miodu.

Wsparcie Finansowe dla Pszczelarzy

Przyznane dotacje wystarczą na zakup ponad 8 ton węzy pszczeliej, co stanowi istotne wsparcie dla pszczelarzy w regionie. Ostatecznym celem jest zwiększenie produkcji miodu oraz poprawa warunków życia i pracy pszczół na terenie województwa lubelskiego.

Podsumowanie Osiągnięć Województwa Lubelskiego w 2023 Roku

Województwo lubelskie odgrywa istotną rolę w pszczelarstwie na terenie Polski. Miejsce w Polsce pod względem liczby pszczelarzy oraz liczby rodzin pszczelich świadczy o znaczącej roli regionu w produkcji miodu i dbałości o pszczelarstwo.

Przekazanie dotacji dla lubelskich pszczelarzy stanowi ważny krok w kierunku wspierania rolnictwa ekologicznego i ochrony środowiska naturalnego w województwie. Wsparcie finansowe dla pszczelarzy ma na celu nie tylko poprawę warunków pracy pszczół, ale także rozwój sektora pszczelarskiego w regionie.

 

Osiągnięcia Województwa w skali kraju (dane za rok 2023)

  1. miejsce w Polsce pod względem:
  • produkcji miodu – ok. 3,4 tys. ton (dane jeszcze za rok 2022)
  • liczby rodzin pszczelich – ponad 296 tys.
  1. miejsce w Polsce pod względem:
  • liczby pszczelarzy – 9822
  • liczby pasiek zawodowych – 74
  1. miejsce w Polsce pod względem:
  • napszczelenia – 11,8 rodzin pszczelich na km2 (średnio w Polsce 7,5)
  • średniej wielkości pasiek – 30,1 rodzin na pasiekę (w kraju – 24,3)