Wprowadzono zakaz zbliżania się do terminalu LNG w Świnoujściu.

Wojewoda Zachodniopomorski wprowadził czasowy zakaz przebywania w odległości do 200 m wokół terminalu LNG w Świnoujściu na wniosek Straży Granicznej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Decyzję tę ogłosił minister spraw wewnętrznych i administracji, Mariusz Kamiński.

Szef MSWiA wydał w środę komunikat dotyczący czasowego zakazu przebywania w odległości do 200 m wokół terminalu LNG w Świnoujściu.

„W następstwie rosyjskiej agresji na Ukrainę polskie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w stanie podwyższonej gotowości. W oparciu o rekomendacje służb podejmowane są działania wzmacniające ochronę infrastruktury krytycznej, w której terminal LNG w Świnoujściu zajmuje miejsce strategiczne” – podkreślił minister.

Mariusz Kamiński przypomniał, że gazport w Świnoujściu jest kluczowy dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ odbierany jest tam gaz ziemny w ilości około 30% krajowego zużycia.

„Doświadczenia ostatnich miesięcy, m.in. uszkodzenie gazociągu Nord Stream, a także ujawnienie przez polskie służby osób podejrzanych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi, które m.in. przygotowywały akty dywersji na zlecenie rosyjskiego wywiadu, wymuszają podejmowanie ważnych decyzji zapewniających bezpieczeństwo państwu polskiemu i Polakom. Mając na uwadze powyższe, poleciłem wojewodzie zachodniopomorskiemu podjęcie pilnych działań, które zminimalizują powstałe niedogodności” – dodał Kamiński.

W swoim oświadczeniu Kamiński zapomniał jednak dodać, że zatrzymanymi „szpiegami rosyjskimi” okazali się Ukraińcy.