Bełżec-powojenne niewybuchy na stacji kolejowej.

Konieczne stało się podjęcie działań ewakuacyjnych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drodze krajowej DK-17 w związku z neutralizacją niewybuchów, które zostały odnalezione podczas prac ziemnych na terenie stacji kolejowej w miejscowości Bełżec.

Dzięki skoordynowanemu wysiłkowi różnych służb, proces ewakuacji oraz powrót mieszkańców do swoich domów został przeprowadzony sprawnie i bez zakłóceń. Apelujemy o świadomość i ostrożność, podkreślając, że znalezione niewybuchy nie powinny być dotykane, przenoszone ani próbowane rozbrajać. Jakakolwiek manipulacja tego rodzaju materiałami może prowadzić do niekontrolowanej detonacji, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Foto:Policja

Wczoraj po południu, oficer dyżurny policji w Tomaszowie otrzymał zgłoszenie o możliwym znalezieniu niewybuchu niedaleko stacji kolejowej w Bełżcu. Okazało się, że pracownicy zajmujący się pracami ziemnymi w trakcie modernizacji linii kolejowej natrafili na nieeksplodowaną bombę lotniczą z okresu II Wojny Światowej. Saperzy z jednostki w Chełmie zostali powiadomieni o tej sytuacji. Do czasu ich przybycia, policjanci zabezpieczyli teren, uniemożliwiając dostęp osobom postronnym.

Patrol saperski, który dotarł na miejsce, potwierdził zgłoszenie. W celu zneutralizowania niewybuchu, fragment drogi krajowej DK 17 w rejonie stacji kolejowej w Bełżcu został zamknięty. Funkcjonariusze policji zorganizowali objazdy dla ruchu. Ponadto, podjęto decyzję o ewakuacji mieszkańców zamieszkujących okoliczne tereny w promieniu około 300 metrów od miejsca znaleziska.

Foto:Policja

Okazało się, że znaleziona bomba lotnicza miała wagę około 50 kg i nie była jedynym niebezpiecznym przedmiotem. Patrol saperski odkrył również cztery pociski artyleryjskie, granat ręczny oraz dwa ogony pocisków artyleryjskich.

W akcji zaangażowane były siły policji, straży pożarnej, straży granicznej, służb medycznych oraz straży ochrony

kolejowej. Ewakuowano 200 mieszkańców, dla których Wójt Gminy zorganizował schronienie. Powiatowe Centrum Kryzysowe zostało poinformowane o sytuacji. Wszystkie działania prowadzono z zachowaniem maksymalnych środków ostrożności. Niebezpieczne przedmioty zostały zabezpieczone przez saperów i przewiezione na poligon, gdzie zostaną zneutralizowane.

Przypominamy, że w przypadku natrafienia na przedmioty przypominające niewybuchy, nie należy ich przenosić, dotykać ani próbować rozbrajać. Manipulacja takimi przedmiotami może spowodować ich przypadkową detonację. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Miejsce znaleziska powinno być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, aż do przybycia odpowiednich służb.

 

Foto:Policja

Foto:Policja