Oddział Kardiochirurgii w Zamościu: 23 lata innowacji i rozwoju.

Oddział Kardiochirurgii w Zamościu, pod kierownictwem dr. n. med. Tomasza Tułeckiego, obchodzi 23. rocznicę istnienia.

W tym czasie oddział przeszedł znaczną ewolucję, rozszerzając zakres swojej działalności i osiągając znaczące sukcesy.

Oddział wykonuje całą gamę operacji kardiochirurgicznych, oprócz transplantacji serca. W ciągu ostatnich 23 lat przeprowadzono na nim ponad 10 000 operacji, w tym wszczepianie by-passów, rekonstrukcje zastawek serca i operacje tętniaków aorty. Oddział jest również jednym z największych w Europie ośrodków leczenia poliko-elektroterapii, wykonując ponad 1000 zabiegów przezżylnego usuwania elektrod.

Oddział wyróżnia się również współpracą z innymi specjalistami. W ramach wielodyscyplinarnego zespołu pracują kardiochirurdzy, kardiolodzy, elektrokardiolodzy, angiolodzy, chirurdzy naczyniowi i radiolodzy zabiegowi. Dzięki temu oddział może oferować pacjentom kompleksową opiekę medyczną na najwyższym poziomie.

Oddział kardiochirurgii w Zamościu jest najlepszym w regionie. To Zamość wiedzie prym w skomplikowanych zabiegach kardiochirurgicznych, nawet takich, których PSK4 w Lublinie niechętnie się podejmuje “To w Zamościu kardiochirurdzy przyjmując pacjentów na wizyty przedoperacyjne i pooperacyjne są do dyspozycji pacjenta tyle ile pacjent potrzebuje, odpowiadają na każde pytanie a nawet sami pytają pacjentów czy nie nasuwają im się im dodatkowe pytania” .