Protest Rolników: Mapa Blokad Drogowych przygotowana przez Policję w Lublinie

Policja informuje o planowanym proteście rolników i utworzeniu blokad drogowych na terenie Lubelszczyzny.

W związku z tymi wydarzeniami apeluje się o stosowanie się do informacji i sugestii policjantów oraz uwzględnienie dłuższego niż zwykle czasu dojazdu.

Mapa blokad dróg będzie stale aktualizowana przez policjantów z Wydziału Sztabu KWP w Lublinie. Funkcjonariusze będą również organizować objazdy w przypadku wystąpienia utrudnień w ruchu drogowym. Przed wyjazdem w dniu 20 marca 2024 roku, zaleca się zapoznanie się z mapą i, o ile to możliwe, wybranie alternatywnej drogi.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1tyeLgITCXtIMUXQ2NKSdmT_nmgJJXSk&ll=52.03505946524932%2C24.142899631957174&z=8

Zachęcamy wszystkich kierowców do zaplanowania trasy podróży z uwzględnieniem informacji zawartych na mapie oraz do stosowania się do poleceń policjantów na drodze. Funkcjonariusze policji będą obecni na każdym miejscu blokady drogi, dbając o bezpieczeństwo zarówno kierujących, jak i protestujących.