Nowy Oddział Kardiochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, przy al. Kraśnickiej, powstaje nowy Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia. Jednostką będzie kierować prof. dr hab. n. med. Michał Zembala, uznany specjalista o światowym dorobku.

Nowoczesne rozwiązania medyczne dla mieszkańców województwa lubelskiego

Otwarcie Oddziału Kardiochirurgii stanowi kolejny krok w rozwoju Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie, który stał się jednym z najszybciej rozwijających się ośrodków medycznych w kraju. Inwestycje, takie jak zakup systemu chirurgii robotycznej da Vinci czy otwarcie nowoczesnego bloku operacyjnego, umożliwiły wprowadzenie szpitala na najwyższy poziom leczenia.

Zakres działalności Oddziału

Nowy Oddział Kardiochirurgii będzie wykorzystywał potencjał istniejącej infrastruktury szpitalnej, oferując kompleksowe leczenie w zakresie operacyjnego leczenia chorób serca i wielkich naczyń. Planowane są m.in. operacje małoinwazyjne, przezcewnikowe leczenie wad strukturalnych serca, oraz leczenie wstrząsu kardiogennego.

Znaczenie dla mieszkańców regionu

Otwarcie oddziału kardiochirurgii to kluczowe wydarzenie dla mieszkańców województwa lubelskiego, którzy nie będą już zmuszeni szukać pomocy w odległych ośrodkach medycznych poza regionem. Nowy oddział ma przyczynić się do poprawy dostępności do najnowocześniejszych technik diagnostyki i terapii niewydolności serca.

Doświadczenie prof. Michała Zembali

Prof. dr hab. n. med. Michał Zembala, kierujący nowo powstałym oddziałem, to ceniony specjalista o wieloletnim doświadczeniu w chirurgii serca i naczyń. Jego osiągnięcia i wkład w rozwój medycyny sercowo-naczyniowej zdobyły uznanie nie tylko w Polsce, lecz także na całym świecie.

Otwarcie Oddziału Kardiochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie stanowi istotny krok w podnoszeniu standardów opieki zdrowotnej w regionie, zapewniając mieszkańcom nowoczesne i kompleksowe leczenie chorób serca i naczyń.